Delta-NEM

MoniT – analýza

Pomocí typu kapitoly Monit – analýza lze analyzovat trh s nemovitostmi jako celek a to pomocí výpočtů cenových map, časových řad a souhrnných statistických informací realizovaných i nabídkových cen.

Obsah kapitoly Monit – analýza sestává z posloupnosti položek:

Kapitola analýzy nemá žádnou výslednou cenu. Pokud je vložena do dokumentu, má informativní charakter.

Další užití databáze MoniT

•
Pro ocenění jedné nemovitosti modelem MoniT lez použít kapitolu MoniT – model.
•
Pro přístup k jednotlivým nemovitostem v databázi MoniT lze použít porovnávací metodu.