Delta-NEM

Přílohy

Seznam příloh obsahuje pro každou přílohu její nadpis a text, který představuje její obsah. Seznam nadpisů příloh se ve výstupu vypíše za znaleckou doložkou. Vlastní přílohy se potom vytisknou na konec posudku.

Pokud ponecháte text přílohy prázdný a vyplníte pouze název, název se uvede v seznamu příloh, ale vlastní příloha se nevytiskne. Místo toho se předpokládá, že se k posudku přiloží fyzicky až k hotovému výtisku.

Do textu přílohy lze případně vložit i obrázek, např. fotografii nebo naskenovanou mapu a podobně.