Delta-NEM

Porovnávací metoda (dle prof. Bradáče)

Specifickou verzi porovnávací metody popsal prof. Bradáč v publikaci „Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení vč. úvěrů hypotečních“, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2002.

Metoda počítá s poměrně komplexní sadou přepočítávacích indexů (koeficientů) jejichž cílem je standardizovat cenu nemovitostí různých vlastností.

V okně této metody se nejprve popíše oceňovaná nemovitost a zatřídí se pomocí soustavy indexů. Na konci okna je potom seznam srovnatelných nemovitostí. Každá z těchto nemovitostí se popíše stejnými indexy jako nemovitost oceňovaná. Tyto indexy se použijí pro přepočet jednotkové ceny srovnatelných nemovitostí na jednotkovou cenu oceňované nemovitosti.

Uživatel má možnost si vytvářet databázi vlastních srovnatelných cen. Okno databáze se otevře tlačítkem na konci okna. V okně databáze je možné jednak převzít do databáze oceňovanou nemovitost, jednak některou z obsažených nemovitostí použít jako nemovitost srovnatelnou.