Delta-NEM

Indexová metoda

Indexová metoda umožňuje ocenit pozemky na základě úpravy průměrné ceny zohledněním jejich specifik sadou indexů. Metoda byla původně vyvinutá Brachmannem v Německu pro použití v nových spolkových zemích (bývalá NDR). Pro užití v ČR ji popsal např. prof. Bradáč v publikaci „Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení vč. úvěrů hypotečních“, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2002.

Pro ocenění je třeba zadat základní cenu, kterou lze získat např. z ČSÚ. Cena se dále upraví uvedenými koeficienty.