Delta-NEM

Srovnávací indexová metoda

Srovnávací indexová metoda slouží k určení ceny pozemku na základě srovnání s pozemky známé tržní ceny. Ke standardizaci jednotkové ceny je použita sada indexů, které se ohodnotí jak pro zadané srovnatelné pozemky, tak pro pozemek oceňovaný. Sada indexů je shodná jako pro indexovou metodu.