Delta-NEM

Metoda tříd polohy

Metoda tříd polohy, někdy též označovaná jako Naegeliho metoda, vychází z předpokladu, že cena stavebního pozemku je v určité relaci k ceně stavby a jejímu ekonomickému významu.

Metoda vychází z reprodukční ceny stavby. Na základě hodnocení sady klíčů stanoví podíl ceny pozemku na ceně stavby.

Pro podrobnosti viz publikaci: Bradáč, A., Fiala, J.: Nemovitosti – Oceňování a právní vztahy, 3. vydání, Praha, Linde, 2004, str. 172–177