Delta-NEM

Právo stavby

Ocenění práva stavby na základě §39 oceňovací vyhlášky.