Delta-NEM

Výnosová metoda

Výnosová hodnota je způsob ocenění majetku na základě diskontování budoucích výnosů na současnou hodnotu.

Nejprve je třeba určit, po jakou dobu se výnosy uvažují, zda jsou proměnlivé a zda bude nemovitost nakonec prodána.

Dále tabulka výnosů. Jednotlivé výnosy lze zadat buď souhrnnou částkou nebo výměrou a jednotkovou cenou.

Reprodukční cenu stavby lze zadat pro určení nákladů na údržbu stavby. Lze ji zadat buď přímo částkou, nebo automaticky, výběrem kapitoly, ze které se cena převezme.

Časová cena stavby se použije pro výpočet amortizace.

Další položky slouží k výpočtu amortizace a kapitalizace pro diskontování výnosů.

Následují položky pro určení nákladů.