Delta-NEM

Věcná hodnota podle vyhlášky

Ocenění podle vyhlášky bez použití koeficientu Kp (koeficient prodejnosti) resp. bez koeficientů IT (index trhu) IP (index polohy). Zadávaná data jsou totožná jako při ocenění podle vyhlášky.