Delta-NEM

Vytvoření nové kapitoly

Novou kapitolu lze vytvořit klepnutím na položku „Nová kapitola“ („Nový pozemek“, „Nová hlavní stavba“ atd.) v seznamu kapitol v levém panelu okna dokumentu.

V pravém panelu se potom objeví prázdný formulář kapitoly. Pokud vyplníte některou z položek, většinou výběrem typu kapitoly nebo zadáním jejího názvu, bude vytvořena nová kapitola – objeví se v seznamu vlevo a v pravém panelu přibudou položky pro zadání dat specifických pro daný typ kapitoly.

Smazání kapitoly

Pokud je to nutné, lze kapitolu smazat tak, že ji označíte v levém panelu a stisknete klávesu Delete.