Delta-NEM

Historie dokumentu

Program Delta-NEM automaticky ukládá změny provedené v dokumentu na disk (takže není třeba změny ukládat ručně pomocí kláves Ctrl+S, jak je běžné v jiných programech). Spolu s ukládáním změn program udržuje i jejich historii. Historie změn dokumentu slouží k obnovení dat při jejich neúmyslném smazání nebo přepsání.

Historii změn dokumentu lze zobrazit v levém panelu hlavního okna dokumentu pod seznamem kapitol:

Klepnutím myší na titulek „Historie dokumentu“ se historie zobrazí v samostatném okně.

Každé položce historie odpovídá jeden průběžný stav dokumentu. Každá položka je identifikovaná datem a časem, kdy byl stav uložen. Následovat může poznámka určující důvod uložení stavu – program automaticky uloží stav dokumentu před operacemi, kde hrozí náhodná ztráta dat, jako je odstranění celé kapitoly. Ačkoli se při změně stav ukládá automaticky, může uživatel uložení stavu vynutit stisknutím kláves Ctrl+S. Takto vytvořená položka historie je označena hvězdičkou za časem uložení.

Klepnutím myší na libovolnou položku historie se otevře nové okno dokumentu, které obsahuje dřívější stav dokumentu k uvedenému času. Z takto otevřené starší verze dokumentu je možné okopírovat potřebná data zpět do stávajícího okna dokumentu. Je rovněž možné vrátit celý stav dokumentu zpět ke stavu v uvedeném čase. K tomu slouží tlačítko „Vrátit stav“ umístěné v okně starší verze dokumentu v levém panelu pod seznamem kapitol. Stejné tlačítko je i v záhlaví hlavní kapitoly starší verze dokumentu.

Historie dokumentu se uchová i po jeho zavření. Pro historii je vyhrazeno omezené místo na disku, takže se starší, méně potřebné položky historie průběžně odstraňují s tím, jak vznikají položky nové. Dříve upravované dokumenty tedy budou mít méně položek historie, až po nějaké době bude jejich historie úplně odstraněna.