Delta-NEM

Nastavení dokumentu

Program Delta-NEM umožňuje množstvím voleb ovlivnit formu výsledného textu dokumentu. Tato nastavení lze měnit pomocí položky „Nastavení dokumentu“ umístěné dole v levém panelu okna dokumentu.

Vzhledem k tomu, že většinu těchto nastavení bude nejspíš chtít uživatel programu zvolit stejně pro všechny vytvořené dokumenty, lze všechna tato nastavení přednastavit v nastaveních programu. V nastaveních jednotlivého dokumentu je potom u každé volby tlačítko „dědit hodnoty“, které pokud je stisknuté, přebírá se dané nastavení dokumentu z nastavení programu. Toto je výchozí stav. Pokud chcete pro daný dokument nastavení změnit oproti běžným nastavením, zrušte označení „dědit hodnoty“ a můžete zadat hodnotu jinou.

Ve chvíli, když se úpravy dokumentu ukončí (viz kapitolu Stavy dokumentu), zruší se dědění nastavení dokumentu z nastavení programu. Chování programu je tedy takové, že pokud provádíte na dokumentu úpravy, všechny změny nastavení programu se promítnou i do upravovaného dokumentu. Jakmile však úpravy dokumentu ukončíte, zůstane stav jeho nastavení takový, jaký byl při ukončení úprav. Následné změny nastavení programu se do něj již nepromítnou.

Přehled skupin nastavení

•
Zaokrouhlování

Lze určit na kolik míst se zaokrouhlují jednotlivé mezivýsledky výpočtu.

•
Matematické symboly

Lze určit, jaké symboly se používají pro násobení, dělení, desetinné znaménko a oddělovač tisíců.

•
Údaje o uživateli

Jméno a adresa uživatele (znalce) použitá v posudku, znalecká doložka, živnostenské oprávnění.

Poznámka: jméno a adresa se přebírá z digitálního certifikátu platné licence. Pokud chcete údaje změnit, obraťte se na firmu Diotima, bezplatně vám vystaví nový certifikát.

•
Tvar dokumentu

Určuje obsah a tvar titulní strany, úvodu posudku a jeho závěru. Viz kapitolu Tvar textu dokumentu.

•
Styly textu

Umožňuje změnit písmo jednotlivých nadpisů a textu dokumentu. Jednotlivé styly se rovněž dědí z nastaveních programu.

•
Forma rekapitulace

Lze vybrat, které hodnoty a v jakém tvaru budou uvedeny v rekapitulaci na závěr posudku.