Delta-NEM

Stavy dokumentu

V souvislosti s tím, že program Delta-NEM spravuje pro uživatele dokumenty automaticky pomocí úložiště dokumentů, rozlišuje se několik stavů dokumentu, které určují, jak se s dokumentem nakládá.

Stav dokumentu je indikován nahoře v okně dokumentu, pokud je zobrazena hlavní kapitola (je aktivní první položka shora v seznamu kapitol v levém panelu, nadepsaná „Dokument“).

Nejdůležitější je rozlišení mezi stavem „rozpracovaný“ a „ukončený“. Po vytvoření je dokument ve stavu „rozpracovaný“. V tomto stavu lze v dokumentu provádět úpravy. Když práci na dokumentu dokončíte, označte jej jako „ukončený“ stisknutím tlačítka s obrázkem zeleného zámku , které je umístěno nahoře vedle popisu stavu dokumentu. Stejné tlačítko je umístěno i vlevo dole pod seznamem kapitol.

Ukončený dokument nelze nadále upravovat. Tím se zajistí, že bude archivován v podobě, v jaké byl vytištěn a odevzdán. Zároveň se přestane zobrazovat na kartě „Rozpracovanéokna úložiště dokumentů.

Dokumenty se automaticky ukládají na disk po každé úpravě, není tedy třeba používat klávesy Ctrl+S k uložení. Pokud se používá úložiště dokumentů, lze kterýkoli dokument nalézt a otevřít pomocí okna úložiště dokumentů.

Přehled stavů dokumentu.

Rozpracovaný

Probíhají úpravy dokumentu, který je spravován v úložišti dokumentů. V okně úložiště dokumentů lze dokument nalézt na kartě „Rozpracované“. Aby bylo možné práci na dokumentu ukončit, je třeba mu přiřadit číslo dokumentu a tím jej uložit do deníku.

Pokud má dokument přiřazené číslo, lze jej tlačítkem zámku převést do stavu ukončený.

Viz též úpravy výsledného textu.

Ukončený

Práce na dokumentu byla ukončena. Dokument je archivován v úložišti dokumentů. Pokud je dokument otevřen, je zobrazen pouze ke čtení, jeho obsah tedy nelze měnit.

V okně úložiště dokumentů lze dokument nalézt na kartě „Posudky“ nebo „Odhady“, podle toho, do kterého deníku byl uložen.

V ukončených dokumentech jsou nastavení dokumentu odpojena od nastavení programu, takže stav dokumentu zůstane nezměněn podle nastavení, která byla platná v okamžiku ukončení práce na dokumentu.

Pokud je třeba do dokumentu znovu zasáhnout, i když byl již ukončen, je možné změny opět povolit a převést zpět do stavu „rozpracovaný“ stisknutím tlačítka zámku umístěného vedle popisu stavu. Většinou však může být vhodnější vytvořit nový dokument jako kopii původního pomocí příkazu „Vytvořit kopii dokumentu“ z nabídky Soubor.

Pokud je třeba vytvořit doplnění či dodatek již odevzdaného posudku, lze k tomu využít příkaz „Vytvořit revizi dokumentu“ z nabídky Soubor. Tím se vytvoří kopie dokumentu, která bude mít zachované původní číslo, pouze se u něj zvýší číslo revize. (Pro nastavení formátu číslování dokumentů viz nastaveních úložiště dokumentů.)

Externí

Dokument byl exportován z úložiště a nyní je otevřen na jiném počítači. Viz kapitolu Práce na více počítačích.

U externích posudků je pod indikací stavu navíc uveden název počítače a na název uživatelského účtu, odkud byl posudek exportován.

Podle toho, jestli byl exportován rozpracovaný nebo ukončený posudek, bude externí posudek ve stavu „externí ­– rozpracovaný“ nebo externí – pouze ke čtení“. Mezi těmito stavy lze přepínat ikonou zámku stejně jako v případě stavu rozpracovaný/ukončený.

Volný

Dokument byl vytvořen na počítači bez úložiště dokumentů. Uživatel musí sám určit soubor, do kterého má být dokument uložen, a sám mu přiřadit číslo posudku.

Pro přenesení volného dokumentu do úložiště dokumentů, viz kapitolu Práce na více počítačích.