Delta-NEM

Úložiště dokumentů

Úložiště dokumentů je složka na disku, kam program automaticky ukládá vytvořené dokumenty, takže jejich celková správa je automatizovaná a uživatel se o ni nemusí starat. Všechny dokumenty jsou potom přístupné z okna úložiště, kde jsou jednak zobrazeny právě rozpracované dokumenty, jednak seznam již ukončených dokumentů.

Dokumenty jsou z pohledu uživatele v úložišti identifikovány číslem posudku/odhadu. Program Delta-NEM v rámci úložiště dokumentů spravuje i znalecký deník. Přitom se automaticky udržuje souvislá řada čísel dokumentů.

Pokud vytvoříte úložiště na síťovém disku, je možné, aby k němu současně přistupovalo více uživatelů z několika počítačů. Přístupy k úložišti se automaticky synchronizují a dokumenty vytvořené na jednom počítači budou přístupné ze všech. Tím se mj. zajistí, že bude udržován jeden znalecký deník a jedna souvislá řada číslování dokumentů. Jeden konkrétní dokument však může upravovat v jedné chvíli jen jeden uživatel. Pokus o otevření dokumentu na druhém počítači zobrazí chybové hlášení. Aby bylo možné jej na druhém počítači otevřít, je třeba jej na první nejprve zavřít.

Podrobnosti pro používání programu Delta-NEM na více počítačích, které nejsou zapojené do jedné lokální sítě, jsou popsány v kapitole Práce na více počítačích.

Přehled

•
Nastavení úložiště – okno nabídky Nastavení|Nastavení programu