Delta-NEM

Šablony dokumentu

Po vytvoření nového dokumentu je třeba nejprve vybrat jeho šablonu. Šablona dokumentu určuje jeho základní strukturu (např. ocenění podle vyhlášky, tržní ocenění a pod.). Popis jednotlivých vestavěných šablon je obsažen v kapitole uživatelské příručky Vlastní ocenění.

Uživatelské šablony

Uživatel má možnost si vytvořit vlastní šablony dokumentů. Uživatelská šablona může např. obsahovat specifické nastavení titulní stránky a formátování textu, specifická nastavení dokumentu nebo připravené kapitoly ocenění.

Uživatelské šablony jsou v zásadě totožné s běžnými dokumenty, jsou pouze uloženy a označeny jako šablony, takže je program nabízí při vytváření nového dokumentu. Když se nový dokument založí na uživatelské šabloně, veškerý obsah šablony se prostě okopíruje do nově vytvořeného dokumentu jako jeho výchozí stav.

Vytvoření uživatelské šablony

Nejjednodušší způsob vytvoření uživatelské šablony je vzít běžný dokument a vytvořit šablonu na jeho základě. To se udělá příkazem nabídky Soubor|Vytvořit šablonu podle dokumentu. Tento příkaz vytvoří šablonu a otevře ji v nové okně. Původní dokument bude zachován beze změny.

Pro uložení nově vytvoření šablony je třeba ji zadat název. Název se zadává na začátku hlavní kapitoly (viz obrázek). Název šablony je zde možné kdykoli změnit.

Seznam všech vytvořených uživatelských šablon je v Nastaveních dokumentu, položka nastavení uživatelských šablon. Zde je možná šablony upravovat nebo mazat. Je rovněž možné zde vytvořit novou prázdnou šablonu.