Delta-NEM

Okno dokumentu

Po otevření dokumentu nebo vytvoření nového (tlačítkem „Nový dokument“ na kartě „Rozpracovanéokna úložiště dokumentů, pokud je úložiště dokumentů vytvořeno, nebo příkazem nabídky Soubor|Nový, pokud vytvořeno není) se zobrazí hlavní okno dokumentu:

•
Levý panel obsahuje seznam všech kapitol posudku. Klepnutím na název kapitoly se její obsah zobrazí v pravém panelu.
•
V pravém panelu lze přepínat dvě karty – „Data dokumentu“ a „Výstupní text
•
Na kartě „Data dokumentu“ se zadávají data pro ocenění dané kapitoly.
•
Na kartě „Výstupní text“ se zobrazuje výsledný text kapitoly. Nahoře je tlačítko „Otevřít v samostatném okně“, kterým se výsledný text zobrazí v okně, takže lze průběžně sledovat, jak se promítají změny provedené ve vstupních datech do výsledku.
•
Pro přidávání nových kapitol jsou v levém panelu šedé položky „nová jednotka“ (a podobně). Jejich vybráním se v pravém panelu zobrazí prázdný formulář dat kapitoly. Vyplněním libovolné prázdné položky (typicky druhu nebo názvu kapitoly) se vloží nová kapitola.
•
Pokud data kapitoly nejsou správně zadána, je titulek kapitoly v levém panelu červený. V pravém panelu dole, ve stavovém řádku je pak zobrazen popis příčiny chyby. Klepnutím na tento popis se přesune kursor na místo chybného zadání.
•
Zadávání objektu lze rychle ukončit klávesami Ctrl+Enter, případně tlačítkem „OK“ dole na pravé kartě. Program zkontroluje správnost zadaných dat a přesune kursor na titulek další kapitoly v seznamu v levém panelu. Odtud lze dalším stisknutím klávesy Enter snadno pokračovat k další kapitole. Pokud data nejsou správně zadána, zobrazí se hlášení, které umožní přijít na místo chyby nebo pokračovat a chybu prozatím ponechat.
•
Kromě vlastních vstupních dat je v každé kapitole položka „Interní poznámka“, kam si uživatel může zapsat své libovolné poznámky k ocenění. Tyto poznámky slouží výlučně pro vnitřní potřebu znalce a nebudou uvedeny nikde ve výstupu.
•
Všechny změny provedené v dokumentu se automaticky ukládají do souboru na disku. Není tedy třeba změny ukládat klávesami Ctrl+S.
•
Při ukládání změn se udržuje historie dokumentu, aby bylo možné se vrátit k jeho starší verzi při neúmyslném smazání dat.

Viz též