Delta-NEM

Připojení a odpojení úložiště dokumentů

Pokud program používá úložiště dokumentů a chcete jej převést do stavu, kdy se úložiště nepoužívá, lze to učinit pomocí tlačítka „Odpojit úložiště dokumentů“ umístěného v nastaveních úložiště dokumentů. To může být potřeba například, pokud chcete přenést úložiště na jiný počítač. Odpojte jej na původním počítači, celou složku úložiště přeneste na jiný počítač a tam ji opět připojte.

Pokud je úložiště odpojeno, je v nastaveních úložiště dokumentů zobrazeno pouze tlačítko „Vytvořit nebo připojit úložiště dokumentů“. Jeho stisknutí vede k zobrazení okna popsaného v kapitole Vytvoření úložiště dokumentů.