Delta-NEM

Okno úložiště dokumentů

Okno úložiště dokumentů přehledně zobrazuje všechny vytvořené a rozpracované posudky/odhady. Zobrazí se z nabídky Soubor|Úložiště dokumentů nebo klávesovou zkratkou Ctrl+U. Okno obsahuje několik karet na nichž jsou posudky roztříděny.

Karta Rozpracované

Obsahuje všechny dokumenty (posudky či odhady), na kterých nebyla práce ještě dokončena. (Viz kapitolu Stavy dokumentu.)

V první tabulce jsou zobrazeny všechny posudky, které již byly uloženy do deníku (bylo jim přiřazeno číslo posudku/odhadu), ale ještě nebyly ukončeny. Stisknutím tlačítka s číslem dokumentu v prvním sloupci tabulky se posudek otevře. Ostatní sloupce obsahují některé základní údaje o dokumentu, podle kterých lze požadovaný posudek identifikovat. Tlačítko v posledním sloupci „Detaily“ zobrazí obecné údaje o posudku (údaje o zadání, objednateli, předmětu ocenění a vyúčtování) bez toho, aby se otevíral vlastní posudek.

V druhé tabulce jsou posudky ještě neuložené do deníku (bez přiřazeného čísla dokumentu). Tabulka je obdobná předchozí, pouze v prvním sloupci na tlačítku k otevření dokumentu není jeho číslo, ale žlutá ikona. Navíc je v posledním sloupci tlačítko pro odstranění dokumentu – pokud dokument ještě nebyl uložen do deníku, lze jej bez problémů odstranit.

Obě tabulky mohou případně chybět, pokud v úložišti momentálně nejsou žádné rozpracované posudky.

Dole je tlačítko „Nový dokument“, které vytvoří nový posudek či odhad. Jeho stisknutí přidá položku do tabulky dokumentů nezařazených do deníku a nový dokument zároveň otevře.

Karta Posudky/Odhady

Podle toho, jestli je povolen deník pro posudky, odhady nebo obojí, jsou v okně úložiště dokumentů zobrazeny příslušné karty deníků.

Obsah této karty je rozdělen na levý a pravý panel. V levém panelu jsou jednotlivé roky, pro které jsou v deníku obsaženy posudky. V pravém panelu se zobrazuje tabulka se všemi posudky/odhady zapsanými pro vybraný rok v deníku. V prvním sloupci tabulky jsou opět tlačítka s číslem dokumentu, jejichž pomocí lze žádaný dokument otevřít. Dokumenty, jejichž číslo je zobrazeno tučně, jsou rozpracované posudky (viz kapitolu Stavy dokumentu).

Pod tabulkou dokumentů je tlačítko pro výstup deníku. Po jeho stisknutí lze vybrat způsob výstupu deníku případně ho přímo vytisknout. Jeho tvar lze určit pomocí položky „Formát textového výstupu“ v nastaveních úložiště.

V levém panelu je pod seznamem roků položka „Základní informace“, kde je zobrazen souhrn nastavení pro daný deník.