Delta-NEM

Úpravy výsledného textu

Výsledný text lze přímo vytisknout pomocí příkazu nabídky Výstup|Tisk posudku. Pokud je třeba obsah nebo formu posudku nějak změnit, je typicky vhodné učinit tak změnou vstupních dat případně změnou nastavení programu. V ojedinělých případech může být nutné přímo upravit výsledný text. Toho lze dosáhnout buď převodem do externího textového editoru (např. Microsoft Word) pomocí příkazu Výstup|Otevřít externě nebo i přímo v programu Delta-NEM.

Pro zahájení režimu úprav výsledného textu přepněte v levém panelu zobrazení na první kapitolu nadepsanou „Dokument“. Dále v pravém panelu zobrazte kartu „Výstupní text“ a stiskněte tlačítko „Upravit výstupní text“.

Pokud je program v režimu úprav výsledného textu, vstupní data všech kapitol jsou zobrazena jen pro čtení a nelze je měnit. Obecně tedy platí, že lze buď měnit vstupní data a výsledný text je pouze ke čtení (běžný režim) nebo lze naopak měnit výsledný text a vstupní data jsou jen ke čtení (režim úprav výstupního textu).

Pozor: Pokud ukončíte režim úprav výsledného textu a přepnete program zpět do běžného režimu zadávání vstupních dat, všechny úpravy provedené ve výstupním textu budou odstraněny a výstupní text bude celý znovu sestaven podle aktuálního stavu vstupních dat. Je tedy nanejvýš vhodné k úpravě výstupního textu přistoupit až když si jste jisti, že jsou vstupní data úplně a správně zadána, případně se úpravám výsledného textu úplně vyhnout.