Delta-NEM

Jak ocenit jednotku s pozemkem?

Příklad: Oceňuje se jednotka se spoluvlastnickým podílem 1:25 na společných částech domu. K domu dále přísluší 1:3 parcely. Oceňujeme podle vyhlášky.

V sekci „Jednotky“ se vytvoří kapitola odpovídající dané jednotce. V části „Spoluvlastnický podíl“ se vyplní podíl 1/25. V ostatních sekcích posudku se vyplní společné části domu zahrnuté do ocenění. V sekci „Pozemky“ se vyplní ocenění celé parcely, zaškrtne se políčko „Vlastnický podíl“ a vyplní se zde podíl 1/3.

Ve výsledku bude oceněna celá parcela a vynásobena podílem 1/3, tj. hodnota části parcely připadající na dům. K této ceně bude připočtena hodnota společných částí domu. Takto zjištěná cena bude dále vynásobena podílem 1/25 a přičtena k celkové ceně jednotky.