Delta-NEM

Jak ocenit jednotku více vlastníků?

Pokud se oceňuje pouze část jednotky, například 1/2 v případě dvou spolumajitelů, potom se ve vlastní kapitole jednotky zaškrtne dole políčko „Vlastnický podíl“ a vyplní se zde příslušný podíl 1/2.

Ve výsledku bude cena jednotky (včetně případného příslušenství a pozemku) vynásobena podílem 1/2.

V případě více vlastníků nebo pokud se chce, aby byla v posudku jasně vidět celková cena jednotky, vlastnický se podíl přímo při vyplňování bytu neuvede. Zaškrtne se pouze políčko „Rozdělit cenu“ v hlavní kapitole dole. V následně zobrazené tabulce se vyplní požadovaný seznam vlastníků s jejich podíly na ceně jednotky.