Delta-NEM

Jak ocenit pozemek při použití výnosové metody?

Příklad: Jde o pozemek stejného vlastníka. Podle § 23 odst. 4 se má roční nájemné snížit o 5% z ceny zastavěné plochy pozemků. Dle § 23 odst. 5 se pozemky mají ocenit samostatně. Oceňuje se podle vyhlášky.

Posudek se rozdělí na dva oddíly, stisknutím tlačítka „Přidat oddíl“ v hlavním okně posudku ve stromečku vlevo.

V prvním oddílu se vyplní pronajaté stavby s příslušenstvím. V pozemcích se zaškrtne políčko „jde o zastavěnou část pozemku pro výnosovou metodu“> a vyplní se pouze zastavěná část pozemků, jejichž cena bude použita pro výpočet snížení ročního nájemného. Ve stromečku vlevo se vybere kapitola „Výnosová metoda“. V pravém panelu se potom zaškrtne „Výnosová metoda – použít“ a vyplní se podklady pro určení výnosové hodnoty.</p>

Ve druhém oddílu posudku se vyplní všechny oceňované pozemky (již bez výnosové metody), jejichž cena bude přičtena k ceně z prvního oddílu určené kombinací nákladového výnosového způsobu. U těchto pozemků je nutno také zkontrolovat správné použití koeficientů Ki a Kp. Případně tyto koeficienty změnit po stisknutí tlačítka „Nestanovovat koeficienty Ki a Kp automaticky“.