Delta-NEM

Kde je „Úvod a závěr posudku“?

V předchozí verzi programu bylo v úvodu posudku umístěno tlačítko okna „Úvod a závěr posudku“, který nyní chybí. Kde se tyto texty zadávají nyní?

– V této verzi programu je striktně oddělena šablona dokumentu, která by měla zůstat více-méně neměnná a totožná u všech dokumentů, a jednotlivé texty, které se vkládají do titulní strany a úvodu dokumentu, které jsou odlišné pro každý dokument.

Specifické texty vkládané do každého dokumentu zvlášť jsou: předmět ocenění, účel ocenění a nález. Zadávají se do příslušných textových editorů v úvodní části dokumentu (viz kapitolu Vlastní ocenění).

Šablony titulní strany a hlavní části dokumentu se zadávají v nastaveních programu. Pokud je třeba je upravit jen pro daný jeden posudek, je možné ji upravit v nastaveních dokumentu. Šablony jsou v nastaveních umístěny v sekci Tvar textu dokumentu.

Pokud byl posudek převeden ze starší verze programu, jsou v úvodu zobrazeny editory přímo pro zadání šablony titulní strany a hlavní části posudku, jak tomu bylo dříve.