Delta-NEM

Obvyklá cena

Pro určení obvyklé ceny program Delta-NEM neklade žádná omezení na strukturu textu ocenění. Uživatel může podle svého uvážení odhad sestavit z jednotlivých kapitol (viz seznam níže). Každá kapitola realizuje určitou metodu ocenění. Pro komplexnější ocenění může kapitoly sdružit do podkapitol. Jedna podkapitola může např. obsahovat výpočet reprodukční hodnoty a obsahovat několik kapitol s odhadem reprodukční hodnoty jednotlivých staveb, zatímco druhá může obsahovat výnosovou hodnotu. V jiném případě může jedna podkapitola obsahovat ocenění podle současného stavu, zatímco druhá budoucího. Toto členění lze libovolně kombinovat.

Seznam typů kapitol

•
Porovnávací
•
Administrativní
•
Pozemky
•
Obvyklé nájemné
•
Věcná břemena