Delta-NEM

Obvyklé nájemné

Šablona ocenění obvyklého nájemného je zvláštním případem ceny obvyklé. Na rozdíl od obecné šablony obvyklé ceny jsou zde již připraveny podkapitoly pro nákladovou cenu stavby, obvyklou cenu stavby, cenu pozemku a konečně vlastní obvyklé nájemné obsahující kapitolu pro reverzní výnosovou metodu. Kapitola reverzní výnosové metody již má nastaveny propojení na ceny předchozích kapitol.

Uživatel tedy musí doplnit vlastní ocenění do připravených prázdných kapitol, případně nepotřebné kapitoly smazat. K ocenění může použít libovolnou kombinaci kapitol dostupných i v šabloně ceny obvyklé.