Delta-NEM

Ocenění podle vyhlášky

Při oceňování podle vyhlášky je struktura kapitol posudku pevně určena jednotlivými paragrafy vyhlášky. Pro každý oceňovaný objekt vytvořte kapitolu v požadované sekci (viz Vytvoření nové kapitoly).

Konkrétní vyhláška, která se při ocenění použije, se vybere automaticky na základě hodnoty „Podle stavu ke dni“ zadané v úvodu posudku.

Jednotlivé oceňované objekty se zařadí do příslušných předdefinovaných sekcí. Většina zadávaných dat by měla být zřejmá z popisu v programu.