Delta-NEM

MoniT

Systém MoniT (Monitor Trhu) je rozsáhlá databáze realizovaných a nabídkových cen nemovitostí. Informace o realizovaných cenách jsou získány z katastrálního úřadu (ČÚZK), informace o nabídkových cenách jsou získány monitorováním nabídkových cen zveřejňovaných na realitních serverech.

Každá nabídka prodeje nemovitosti je průběžně sledovaná, takže je zachycen vývoj nabídkové ceny. Do systému je zařazena až ve chvíli, kdy je nemovitost z nabídky stažena, takže lze předpokládat, že byla prodána za cenu blízkou ceně naposledy zveřejněné. Zároveň se slučují údaje o totožné nemovitosti zveřejněné na více realitních serverech zároveň. Do databáze systému MoniT každoročně přibude zhruba čtvrt milionu jedinečných údajů o nabídkových cenách.

Tento rozsáhlý soubor dat byl podrobně statisticky analyzování, aby bylo zjištěno, jakým způsobem závisí cena jednotlivých nemovitostí na jejich typu, umístění, kvantitativních a kvalitativních ukazatelů a dále, jak se vyvíjí v čase. Na základě těchto zjištění byl sestaven model MoniT, který lze použít k odhadu ceny obvyklé na trhu pro nemovitost daného typu v daném místě a čase.

Podrobnosti o systému MoniT lze získat na webu www.diotima.eu/monit.

Ocenění pomocí MoniTu

Pro použití systému MoniT k oceňování vytvořte nový dokument a zvolte šablonu Obvyklá cena. K ocenění potom použijte kapitoly MoniT – model nebo MoniT – Porovnávací metoda.

Statistické analýzy pomocí MoniTu

Pokud chcete využít MoniT k získání celkových informací o trhu s nemovitostmi, vytvořte nový dokument a zvolte šablonu MoniT. K vytváření přehledných analytických grafů a map použijte především kapitolu MoniT – analýza.