Delta-NEM

Cenová mapa

Pro vykreslení cenové mapy je třeba především vybrat typ (pozemek, dům byt) a druh nemovitosti a dále datum, ke kterému se má cenová mapa sestavit. Kromě toho je třeba zadat další parametry, na kterých cena závisí. Zadat je třeba jen ty nejvýznamnější, pro ostatní se použijí nejčastější hodnoty. Výpočet cenové mapy v principu spočívá v tom, že se podle modelu MoniT určí cena nemovitosti daných vlastností v daném čase na jednotlivých místech republiky (používá se čtvercová síť s rozestupem 1 km). Jednotlivé hodnoty cen se pak promítnou na barevnou škálu a vykreslí.

Pokud spolu dvě nebo více cenových map souvisí a je vhodné, aby hodnoty na mapách byly vizuálně srovnatelné, je možné označit možnost „Stejná barevná škála jako předchozí“. Hodnoty z takto propojených map budou promítnuty do stejné barevné škály. To lze například využít pro vykreslení dvou cenových map stejného druhu nemovitosti v různých časech – nárůst či pokles ceny pak bude jednoduše patrný.

Vpravo od parametrů nemovitosti lze zvolit rozlišení mapy. Lze zvolit mezi možnostmi hrubé, střední a jemné. Čím je rozlišení jemnější, tím je mapa podrobnější, ale déle trvá její výpočet.

Např. na obrázku výše je cenová mapa stavebních pozemků o výměře 1200 m2 bez napojení na sítě k 1.1.2014.

Poznámka: v poslední době jsou na internetu zveřejňovány různé cenové mapy, které vznikají tak, že se jednotlivé konkrétní ceny nemovitostí umisťují přímo do mapy. Tento postup nemůže vést ke smysluplným výsledkům, protože zanášené ceny nejsou korigovány podle svých různých vlastností, ani na společnou časovou bázi. Jediný korektní způsob, jak vypočítat cenovou mapu, je nejprve určit model cen nemovitostí, který umožňuje kontrolovat vliv specifických vlastností, a teprve na základě tohoto modelu určit geografickou distribuci cen požadovaného typu a v požadovaném čase, jak se to činí zde.