Delta-NEM

Cenová mapa – změna ceny

Místo absolutní výše ceny v jednotlivých místech republiky lze zobrazit rychlost růstu či poklesu cen nemovitostí daného typu. Kromě vlastností požadovaného typu nemovitosti je třeba zadat časové rozmezí, v němž se změna ceny sleduje. Vybrat lze roční, půlroční, čtvrtletní, měsíční a okamžitá změna. Do mapy je pak vykreslena míra růstu či poklesu ceny mezi zadaným datem a stavem o určenou časovou jednotku dříve (např. o rok dříve a pod.)

Možnost „okamžitá změna“ určuje rychlost změny v zadaném datu. Tj. sklon křivky vyjadřující časový průběh ceny v daném místě (matematicky: derivaci závislosti ceny na čase). Míra změny ceny je vyjádřena v ekvivalentu ročního nárůstu/poklesu, tedy jako procento růstu/poklesu ceny, ke kterému by došlo za jeden rok, pokud by tempo růstu zůstalo na stejné úrovni, jako v zadaném datu.

Níže je uveden příklad mapy změny ceny bytů k 1.6.2015