Delta-NEM

Časová řada

Graf časové řady umožňuje sledovat vývoj cen zvoleného typu nemovitosti v jednom nebo více lokalitách.

Je třeba opět zvolit typ nemovitosti a její vlastnosti a dále časový interval pro který se má vývoj cen určit. Maximální rozsah je od 1.8.2013 po současnost.

Kromě toho je třeba vybrat seznam míst, kde se bude cena sledovat. Může být buď vybrán specificky katastr, nebo celá obec bez určení katastru. V druhém případě se použije průměr cen ve všech katastrech dané obce. Pro každé místo lze určit barvu, kterou bude vykreslena křivka průběhu ceny.

Na příkladu níže je srovnání vývoje ceny bytů v Karlových Varech a Pardubicích. Je vidět, že se ve Karlových Varech do ceny výrazně promítl odliv ruských majitelů bytů.