Delta-NEM

Zásobník textů

Při zadávání popisných textů často nastává případ, že některé části popisů se znovu a znovu opakují. Aby nebylo nutné je opakovaně vypisovat, obsahuje program Delta-NEM zásobník textů, kam lze takové opakující se texty uložit a potom jen vkládat, když je potřeba.

Ukládání textů do zásobníku a vkládání ze zásobníku funguje analogicky ke kopírování pomocí schránky. K dispozici jsou následující příkazy (v závorce jsou uvedeny klávesové zkratky):

Vyjmout do zásobníku
(Ctrl+Shift+X)

Text označený v textovém editoru se uloží do zásobníku textů. Z textového editoru bude smazán.

Kopírovat do zásobníku
(Ctrl+Shift+C)

Text označený v textovém editoru se uloží do zásobníku textů. V textovém editoru bude ponechá.

Vložit ze zásobníku
(Ctrl+Shift+V)

Otevře se okno zásobníku textů a vybraný text se vloží do textového editoru na místo kursoru.

Tyto příkazy jsou dostupné při práci v textovém editoru z nabídky Úpravy, případně z nástrojové lišty.

Při vybrání kteréhokoli z těchto příkazů se zobrazí následující okno zásobníku textů:

V levé části okna jsou dva seznamy uložených textů – globální, který je vždy stejný, a lokální, který se liší podle toho, z kterého textového editoru byl zásobník textů vyvolán. Pro každý textový editor tedy existuje jeden lokální seznam. (V některých případech sdílí více textových editorů jeden seznam.) Při otevření zásobníku textů je lokální seznam nastaven na ten, který odpovídá právě aktivnímu textovému editoru. Lokální seznamy lze přepínat pomocí výběrového políčka, které je umístěno nad seznamem.

Text, které chcete mít dostupné ze všech editorů, tedy ukládejte do globálního seznamu. Naopak texty, které mají smysl jen v určitém kontextu, ukládejte do příslušného lokálního seznamu, aby se jinde nepletly.

V pravé části okna je náhled textu, který se právě ukládá do zásobníku, resp. který bude ze zásobníku vložen do textu.

Vyjmout/kopírovat do zásobníku

Text se vloží do zásobníku tlačítkem Přidat na konci příslušného seznamu. Pokud chcete vložit nový text doprostřed seznamu, stiskněte na požadovaném místě klávesu Insert. V obou případech bude zobrazeno políčko, do kterého lze zapsat název vložené položky.

V pravém panelu je neustále náhled vkládaného textu.

Vložit ze zásobníku

Vyberte položku z jednoho ze seznamů, kterou chcete vložit. Pokud se v okně pohybujete kursorovými šipkami, obsah právě aktivní položky bude zobrazen v pravém panelu, takže vidíte, který text bude vložen.

Úpravy zásobníku textů

Pomocí příkazu Upravit zásobník textů z nabídky Úpravy lze otevřít okno zásobníku textů v režimu volných úprav.

Klepnutím na položku libovolného seznamu se její obsah zobrazí v pravém panelu. Zde lze změnit její název i obsah.

Položku lze ze seznamu odstranit stisknutím klávesy Delete. Novou lze přidat tlačítkem Přidat nebo klávesou Insert.

Pořadí položek lze měnit přetažením myší. Stejně je lze i přesouvat mezi seznamy. Při přetažení myší se současným podržením klávesy Ctrl se položka okopíruje.