Delta-NEM

Kopírování objektů

Kapitoly dokumentu, stejně jako řádky libovolné tabulky lze přesouvat a kopírovat. Pokud je třeba kopírovat kapitolu dokumentu, označte ji v seznamu kapitol vlevo. Stiskněte Ctrl+C, čímž se okopíruje do schránky, a následně kopii vložte na požadované nové místo stisknutím Ctrl+V. Pokud stisknete Ctrl+X místo Ctrl+C, kapitola bude z původního místa odstraněna.

Pokud chcete najednou okopírovat více kapitol nebo více řádků tabulky, označte je pomocí kombinace kláves Shift a šipka nahoru nebo dolů. Je také možné označit několik objektů klepnutím myší se současným přidržením klávesy Ctrl. Další postup kopírování/přesouvání je stejný jako v předešlém případě.

Označené objekty lze rovněž přesunout myší. Na vybraném objektu nebo označené skupině objektů stiskněte levé tlačítko myši, přidržte je stisknuté a zároveň přesuňte myš na žádané cílové místo, kde tlačítko myši uvolněte. Objekty se přesunou na určené místo. Pokud zároveň držíte klávesu Ctrl, objekty se okopírují, místo aby se přesunuly (zůstanou tedy na původním místě a na cílovém místě bude vytvořena jejich kopie).

Takto lze kopírovat/přesouvat objekty i mezi různými dokumenty.

Pokud se kopírují řádky tabulky do tabulky, která má jinou strukturu sloupců, budou při okopírování zachovány údaje sloupců společných pro zdrojovou i cílovou tabulku. To platí i pro kopírování kapitoly na místo, kde je přípustný pouze jiný druh kapitoly (např. vedlejší stavbu do hlavních staveb – zachovají se údaje, které jsou ve zdroji i cíli společné).