Delta-NEM

Oddíly a varianty

V programu Delta-NEM lze rozčlenit posudek na varianty (což zhruba znamená možnost provést dvě různá ocenění téže nemovitosti v rámci jednoho posudku; např. současná a budoucí cena). Dále je možné objekty rozdělit na oddíly. Na rozdíl od rozdělení na varianty, objekty umístěné v různých oddílech tvoří dohromady jedno ocenění nemovitosti a jejich ceny se tudíž sčítají.

Rozdělení na varianty a oddíly lze kombinovat – posudek může být rozdělen na varianty a každá varianta dále na oddíly.

Varianty posudku

Pokud je třeba provést ocenění nemovitosti ve dvou variantách (například ocenit současný stav a stav po rekonstrukci), lze to provést programem Delta-NEM v rámci jednoho posudku. K přidání varianty slouží tlačítko Přidat variantu umístěné před seznamem objektů nemovitosti. Stisknutím tohoto tlačítka bude vytvořena nová varianty posudku, do které se okopírují stávající objekty posudku. Dále už se obě varianty upravují nezávisle – přidané objekty nebo změny provedené v jedné variantě se nepromítnou do druhé.

Nejlepší postup, jak vytvořit posudek oceněný ve dvou variantách, je tento:

1.
Zadat celý posudek jako by neměl být zpracováván variantně.
2.
Pomocí tlačítka Přidat variantu vytvořit novou variantu (která je na počátku shodná s prvně zadanou)
3.
Provést změny v přidané variantě, aby byly zohledněny změny ve stavu nemovitosti.

Pokud je třeba přidat objekt do obou variant (tj. po rozdělení posudku na varianty), lze ji přidat jen do jedné a do druhé objekt okopírovat.

Výsledný posudek pak bude obsahovat za sebou obě ocenění. Na konci budou dvě rekapitulace.

Pokud by to bylo potřeba, lze vytvořit ocenění i ve více než dvou variantách.

Oddíly posudku

Pro rozčlenění objektů posudku do skupin slouží oddíly posudku. Nový oddíl se vytvoří pomocí tlačítka Přidat oddíl umístěného pod seznamem objektů posudku. Stisknutím tohoto tlačítka se do posudku přidají znovu všechny seznamy pro zadávání objektů nemovitosti spolu s políčky pro zadání polohy nemovitosti, listů vlastnictví a základních koeficientů. Pomocí oddílů posudku tak lze ocenit nemovitost, která zasahuje do více katastrálních území. Oddíly lze použít i k jinému účelu, například pro rozčlenění rozsáhlejší nemovitost na menší skupiny objektů pro větší přehlednost posudku (např. každý oddíl může obsahovat jednu hlavní stavbu spolu s příslušejícími vedlejšími stavbami a venkovními úpravami apod.)