Delta-NEM

Vkládání obrázků

Na libovolné místo v kterémkoli textu lze vložit obrázek. K tomu slouží okno, které lze vyvolat z nabídky Vložit|Vložit obrázek..., případně ze stejnojmenné položky kontextové nabídky textového editoru (vyvolá se stisknutím pravého tlačítka myši).

Zadáním tohoto příkazu se otevře běžné okno pro výběr souboru. Pokud je třeba vložit více obrázků, lze s výhodou použít možnost označit najednou více souborů klepnutím myší za současného přidržení klávesy Ctrl (přidá označení dalšího souboru) nebo Shift (označí souvislý interval souborů).

Když jsou obrázky k vložení vybrány, zobrazí se okno, které umožňuje upřesnit způsob jejich vložení do textu:

Především umožňuje uspořádání obrázků do tabulky, takže je jich více vedle sebe. Toho se dosáhne zadáním hodnoty „Počet obrázků na řádek“, která určuje, v kolika sloupcích obrázky budou.

Na kartě náhled lze zkontrolovat, jak budou obrázky vypadat po vložení do textu.

Rozbalením možnosti „Pokročilá nastavení“ lze určit, zda mají být obrázky orámovány, jak mají být zarovnány, jaké mezi nimi mají být mezery a další možnosti.

Tlačítkem „Pokročilé úpravy“ se okno pro vkládání obrázků přepne do podrobného režimu, kde lze určit vlastnosti každého obrázku jednotlivě.

Pokročilé úpravy

Okno v režimu pokročilých úprav vypadá následovně:

Klepnutím myši do plochy obrázku lze změnit soubor, ze kterého bude obrázek vložen. Pod obrázek lze volitelně zapsat text popisku (titulku), který bude vložen spolu s obrázkem. Pomocí tlačítek v levém dolním rohu okna lze zvolit zarovnání obrázku i případného titulku. Vlastní vložení se provede tlačítkem „Vložit vybrané obrázky do textu“.

Pomocí tlačítek „Přidat sloupec obrázků“ a „Přidat řádek obrázků“ dole v okně se přidá po jednom obrázku do každé řady/sloupce.

Pomocí tlačítka „Přidat obrázek“ umístěného vpravo na konci každé řady lze přidat další obrázek jednotlivě pouze do dané řady. Řady potom budou mít různé počty obrázků. Jednotlivý obrázek lze naopak odstranit pomocí červeného křížku vpravo nahoře u příslušného obrázku.

Omezení velikosti obrázků

Vzhledem k velikosti rozlišení současných digitálních fotoaparátů dosahuje většina pořízených fotografií velikosti až desítek megabytů. Přímé vložení tak velkých obrázků by neúměrně zvětšovalo soubor s dokumentem, přičemž rozlišení fotografie několikanásobně přesahuje rozlišení běžného (i kvalitního) tisku. Proto je dole pod obrázkem po rozbalení titulku „Pokročilá nastavení“ k dispozici možnost snížit rozlišení obrázku i kvalitu jeho kódování ve formátu JPEG. Přednastaveny jsou hodnoty 300 DPI a kvalita 50 %, které jsou pro technické fotografie zcela dostatečné a přitom řádově zmenší velikost dat obrázku. Výchozí hodnoty lze případně upravit v Technických nastaveních. Omezování velikosti obrázků je ve výchozím stavu zapnuto.