Delta-NEM

Rozdělení ceny

V některých případech může být potřeba cenu nemovitosti rozpočítat mezi několik vlastníků. K tomu slouží položka „Rozdělit cenu“ umístěná na konci všech tržních kapitol. U vyhlášky je tato možnost pouze u oddílů a variant. V tržních odhadech může být užitečné shrnout několik součástí nemovitosti pomocí jedné podkapitoly a rozdělení provést souhrnně zde.

Pokud zaškrtnete políčko Rozdělit cenu, zobrazí se tabulka, do které lze zadat názvy a zlomky jednotlivých podílů. Pokud jsou vyplněny listy vlastnictví, lze tlačítkem „Převzít seznam vlastníků z LV“ tabulku vyplnit jmény vlastníků a příslušnými vlastnickými podíly. Tabulku lze však vyplnit i ručně. Cenu lze rozdělit i podle jiného kritéria, než podle vlastnictví.

Rekapitulace

Vhledem k tomu, že se podíly mohou pro jednotlivé součásti nemovitosti lišit, je nutné je zadávat u jednotlivých kapitol. Tyto dílčí hodnoty pak lze v rekapitulaci nechat posčítat a vypsat.

K tomu slouží položka „Rekapitulace rozdělených cen“ u rekapitulace (viz příslušnou položku v levém panelu okna dokumentu resp. podkapitoly). Označení této možnosti sečte všechny podíly ceny ve všech kapitolách, které mají stejný název a vypíše je do přehledné tabulky za rekapitulaci.