Delta-NEM

Natavení úložiště dokumentů

Okno nabídky Nastavení|Nastavení programu

Zde lze provést základní operace s úložištěm dokumentů a nastavit jeho obecné vlastnosti.

Pokud není úložiště připojeno, je zde zobrazeno tlačítko, kterým lze vytvořit nebo připojit úložiště dokumentů.

Pokud je úložiště připojeno, je zobrazeno tlačítko pro jeho odpojení. Odpojení ponechá vlastní úložiště na disku beze změny, pouze nebude z programu přístupné. To lze použít například pro přenesení úložiště na jiný počítač.

Pro úložiště lze zadat název, který se zobrazuje v dokumentech exportovaných z úložiště. Iniciálně obsahuje jméno uživatele, na kterého je program licencován. Viz kapitolu Práce na více počítačích.

Dále jsou zobrazena nastavení pro deníky, které jsou s úložištěm propojeny – znalecký deník pro posudky (nadepsána „Posudky“) a deník pro odhady (nadepsána „Odhady“).

Nastavení pro deníky

Povolit deník

Deník, který není povolen, se nezobrazuje v okně úložiště dokumentů. Povolte pouze deník, který používáte.

Hlavní nadpis dokumentu

Nadpis, který bude uveden nahoře na titulní straně dokumentu (např. „Znalecký posudek“).

Formát číslování dokumentů

Program Delta-NEM automaticky udržuje číselnou řadu dokumentů uložených do deníku. Zde lze zvolit formát tohoto číslování. Formát číslování sestává z těchto prvků uzavřených do lomených závorek (znaménko větší a menší než):

<ČC>

– číslo celkové, které průběžně vzrůstá o jedničku s každým dokumentem.

<ČR>

– číslo v roce; průběžně vzrůstá, na počátku každého roku se začne číslovat od 1.

<RR>

– dvě poslední číslice letopočtu.

<RRRR>

– plný letopočet.

Tyto prvky budou u každého dokumentu nahrazeny příslušnými číselnými hodnotami. Mezi elementy mohou být libovolné další znaky.

Nejčastější formáty lze vybrat z nabídky.

Formát číslování revize

Revizí se rozumí nová verze dokumentu, který již měl přiděleno číslo (např. doplnění či dodatek posudku). Zde lze zvolit formát čísla revize dokumentu. Formát může obsahovat stejná pole jako běžné číslování, navíc jsou k dispozici tato pole:

<ČZákl>

– základní číslo dokumentu, jak je definováno výše.

<Rev>

– číslo revize vypisované arabskými číslicemi.

<RevA>

– číslo revize vypisované velkými písmeny
(A, B, C...).

<Reva>

– číslo revize vypisované malými písmeny
(a, b, c...).

Formát textového výstupu

Formát, který bude mít textový výstup znaleckého deníku vytvořený v okně úložiště dokumentů.

Poslední dokument

Umožňuje nastavit výchozí číslo číselné řady dokumentů, případně přeskočit číslo dokumentu, který nebyl uložen v úložišti. Následující dokument bude mít číslo o jedničku vyšší.

Pokud se má číslovat od začátku, nastaví se celkové číslo i číslo v roce na 0.

Dále zde lze do úložiště hromadně importovat starší dokumenty tlačítkem „Importovat starší dokumenty“.