Delta-NEM

Obecná nastavení

Okno nabídky Nastavení|Nastavení programu

V sekci nastavení „Obecná“ jsou shrnuta nastavení ovlivňující tvar posudku/odhadu. Na nejvyšší úrovni obsahuje nastavení, který se týkají všech šablon (tj. typů posudku), v druhé úrovni jsou sekce odpovídající jednotlivým šablonám ocenění specificky.

U nastavení specifických pro jednotlivé šablony je vždy u skupiny souvisejících položek tlačítko „dědit hodnoty“. Pokud je stisknuté (výchozí stav), hodnotu nastavení nelze přímo měnit, místo toho se zdědí z obecných nastavení. Pokud zrušíte stisknutí tlačítka „dědit hodnoty“ klepnutím myší, hodnotu lze pro danou šablonu nastavit odlišně od obecných nastavení.

Tato nastavení, která ovlivňují tvar posudku/odhadu, se zároveň vždy okopírují do každého vytvořeného dokumentu, kde jsou propojena s obecnými nastaveními výše popsaným mechanismem dědění hodnot, takže je lze případně pro každý dokument měnit individuálně – viz kapitolu Nastavení dokumentu.