MoniT

Kde v programu najdu MoniT?

(Pro instalaci programu Delta-NEM viz článek Delta-NEM, rychlý úvod.)

Program Delta-NEM je postaven na předpokladu, že výsledkem práce je textový dokument (odhad ceny, analýza trhu apod.). Nejprve je tedy třeba vytvořit nový dokument (např. z nabídky Soubor|Nový dokument nebo klávesami Ctrl+N). I v případě, že chcete pouze informativně zjistit nějaké údaje ze systému MoniT, je rovněž třeba vytvořit dokument (který posléze nemusíte ukládat).

Pro nově vytvořený dokument je třeba zvolit šablonu, která určuje základní strukturu dokumentu. Pro zpřístupnění služeb MoniT je třeba zvolit buď šablonu MoniT obsahující všechny funkce tohoto systému. Je rovněž možné zvolit šablonu Obvyklá cena, která navíc obsahuje množství nástroju pro tržní oceňování.

Další: Ocenění jednotlivé nemovitosti