MoniT

Časové řady

Informace o časovém nárůstu či poklesu cen je jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů. Systém MoniT umožňuje vykreslit graf změnu cen nemovitostí určitého typu na určitém místě. Obdobně jako u cenových map, ani časová řada není prostým průměrem cen nemovitostí obchodovaných v daném čase. Pomocí cenového modelu je zde kompenzována proměnlivost skladby trhu, takže vykreslená časová řada zachycuje skutečně změny cenové úrovně právě nemovitostí určeného typu, očištěné od nahodilých výkyvů i zkreslení způsobeného tím, že se mění parametry obchodovaných nemovitostí.

Pro vykreslování časových řad je třeba vybrat kapitolu MoniT – analýza:Dále ze zobrazené nabídky „Druh analýzy“ vyberte možnost „cenová mapa“. Zobrazí se formulář pro výběr typu nemovitosti:Podle zvoleného typu nemovitosti se zobrazí další položky, která jsou na základě statistických analýz podstatné pro stanovení ceny.

Výpočet cenové mapy se zahájí stisknutím tlačítka „Vypočítat analýzu MoniT“ dole. Za výpočet se odečtou kredity podle ceníku.

V pravo nahoře lze zvolit rozlišení výsledné cenové mapy. Výpočet mapy s vyšším rozlišením trvá déle, je však podrobnější. Pokud se cenová mapa přepočítává pouze z důvodu změny rozlišení, neúčtují se za nový výpočet žádné další kredity.

Výsledná cenová mapa potom vypadá takto:

Cenová mapa – podíl cen

Pokud chceme zjistit, jak se liší poměr cen dvou typů nemovitostí na různých místech, lze k tomu použít cenovou mapu podílu cen. Jako příklad vezmeme podíl cen rodinných domů k ceně stavebních pozemků. Z nabídky „Typ analýzy“ vybereme možnost „cenová mapa – podíl cen“. V tomto případě se zobrazí formulář pro zadání dvou typů nemovitostí – A a B. Program potom vypočte v každém bodě mapy cenu obou typů nemovitostí a zobrazí jejich poměr A/B. Konkrétní příklad je uveden níže:Poznámka: v centru Prahy model nedává rozumně interpretovatelné výsledky, protože zde se neprodávají ani pozemky, ani rodinné domy.

Cenová mapa – změna ceny

Vývoj cen nemovitostí může být různý v závislosti na regionu. Pro posouzení, zda má růst/pokles cen regionální dynamiku, lze vykreslit cenovou mapu změny cen. K tomu je třeba z nabídky „Typ analýzy“ vybrat „cenová mapa – změna ceny“. Parametry jsou tu stejné jako u prosté cenové mapy, navíc lze zadat, za jaké časové rozemzí se mají ceny porovnat. Výchozí hodnota je „roční“. Konkrétní příklad:

Podrobnosti: Uživatelská příručka, MoniT – analýza