MoniT

Příklady statistik

Systém MoniT umožňuje vytvářet statistiky o trhu s nemovitostmi podle potřeb uživatele. Zde je uvedeno několik příkladů statistik pro ilustraci možností systému. Vždy je pro názornost uvedeno zadání výpočtu statistiky a výsledný text. Podrobnosti ke způsobu zadávání statistických výpočtů lze nalézt v Uživatelské příručce programu Delta-NEM.

Srovnání starých a nových bytů

V této statistice jsou porovnány byty v novostavbách se staršími byty ve vybraných městech. Uvedeny jsou průměrné nabídkové cena za m² a průměrné užitné plochy. Byty v novostavbách jsou určeny posle stavu „výborný“, starší byty jsou byty se stavem „velmi dobrý“ a „dobrý“.

Zadání:

Výstup:

Plochy stavebních pozemků v závislosti na velikosti obce a čase

V následující tabulce jsou vypočteny mediány plochy nabízených stavebních pozemků rozčleněné po letech a podle velikosti obce. Je patrné, že v čase velikost pozemku mírně roste. Zároveň klesá s velikostí obce.

Zadání:

Výstup:

Byty v cihlových a panelových domech

Zde jsou srovnány ceny bytů v cihlových a panelový domech v Brně v jednotlivých letech. Ceny jsou stanoveny podle cenového modelu MoniT – to znamená, že byly vzaty byty těch vlastností, jak byly v jednotlivých letech nabízeny na trhu, a tyto byty byly oceněny podle cenového modelu MoniT. Užití cenového modelu pro statistiku má výhodu v tom, že cenový model vyrovná nahodilé výkyvy cen. To je významné zejména pro menší soubory dat. (Pro podrobnosti viz článek Na matematice záleží.)

Zadání:

Výstup: