Profil

Pro využívání aplikace MoniT-online se zaregistrujte nebo přihlaste

Objednat předplatné

Služby MoniT jsou poskytovány formou ročního nebo půlročního předplatného. Nevyčerpaný kredit se nepřevádí do příštího období. Pokud během doby předplatného koupíte další kredit, platnost nového kreditu běží ode dne vypršení předchozího, na starém se nic nemění.

Roční předplatné
200 kreditů
870 Kč
Roční předplatné
500 kreditů
1,936 Kč
Roční předplatné
1000 kreditů
3,630 Kč

Ceník služeb MoniT

Odhad ceny pomocí modelu MoniT
20 kreditů
Vykreslení cenové mapy pomocí modelu MoniT
100 kreditů
Vykreslení časové řady pomocí modelu MoniT
5 kreditů