Delta-NEM

Rychlý úvod

1. Instalace programu

Stáhněte a nainstalujte program Delta-NEM. Pokud nemáte zakoupenu licenci k programu, nainstaluje se takto 30denní anonymní zkušební verze. V anonymní zkušební verze jsou některé funkce omezeny. Pro vyzkoušení všech funkcí programu požádejte společnost Diotima o poskytnutí zkušební verze přímo pro Vás osobně. K poskytnutí osobní zkušební verze nám zašlete svou adresu a telefon. (Kontakt na společnost Diotima je dole na stránce.)

2. První spuštění

Po prvním spuštění se zobrazí okno rozcestníku:Zde můžete provést některé základní úkony. Pokud chcete program vyzkoušet, vytvořte nový dokument. (Nový dokument lze kdykoli vytvořit i z nabídky Soubor|Nový dokument).

Rozcestník se objeví vždy, když zavřete všechna okna programu.

3. Výběr šablony dokumentu

Po vytvoření nového dokumentu je třeba zvolit šablonu, která určuje druh jeho obsahu.Šablonu lze změnit i později. Program se při změně šablony snaží maximálně zachovat vložená data, ne vždy je to však možné.

4. Vytvoření nové kapitoly

Veškerý obsah dokumentu (posudku, odhadu) je členěn na kapitoly. Pro přidání nové kapitoly (1) vyberte v levém panelu položku „Nová kapitola“ a (2) následně v pravém panelu zvolte typ kapitoly, kterou chcete přidat.Když je typ kapitoly vybrán, zobrazí se v pravém panelu formulář pro zadání obsahu kapitoly. Popis dané kapitoly lze získat na kartě „Nápověda“ (viz záložku nahoře), která obsahuje příslušnou část uživatelské příručky.

5. Zadávání dat

Po zvolení typu kapitoly se v pravém panelu okna dokumentu objeví formulář, kam lze zadávat údaje, z nichž se sestaví požadované ocenění nebo analýza:V záhlaví okna lze přepínat karty „Data dokumentu“, „Výstupní text“ – obsahuje výsledný text kapitoly a „Nápověda“ – obsahuje relevantní kapitolu uživatelské příručky.

Mezi kapitolami se lze rychle přecházet pomocí obsahu v levém panelu.

Údaje zapisované do formuláře kapitoly se automaticky ukládají, takže se při přepnutí na jinou kapitolu vždy zachovají. Zároveň se automaticky ukládá i celý dokument na disk, není tedy třeba ho ukládat ručně pomocí kláse Ctrl+S, jak je to běžné v jiných programech.

Pokud je třeba se vrátit ke starší verzi dokumentu, slouží k tomu položka „Historie dokumentu“ umístěná v levém panelu dole.

6. MoniT

Přehled jenotlivých funkcí systému MoniT lze nalézt na stránce MoniT krok za krokem.

Pro vyzkoušení systému MoniT můžete otevřít položku „MoniT – příklad“ v rozcestníku, nebo prostě vytvořit nový dokument a použít některou z následujících šablon:

  • K odhadu tržní ceny nemovitosti

    Vyberte šablonu dokumentu Obvyklá cena a použijte kapitolu typu MoniT – model pro odhad ceny nemovitosti pomocí cenového modelu MoniT nebo Porovnávací metoda (MoniT) pro vyhledání konkrétních porovnávacích nemovitostí v databázi MoniT. Pokud je to vhodné, jsou rovněž k dispozici typy kapitol pro analýzu trhu.

    K využití této šablony je třeba mít licenci k modulu „Rozšíření o tržní oceňování“ (viz ceník).

  • K analýze trhu nemovitostí

    Vyberte šablonu dokumentu MoniT a použijte kapitolu typu MoniT – analýza pro počítání cenových map a dalších analytických nástrojů nebo Vyhledání nemovitosti MoniT pro prohledávání databáze MoniT. (Pro využití vyhledaných nemovitostí pro výpočet porovnávací hodnoty je třeba použít kapitolu Porovnávací metoda (MoniT) z šablony Obvyklá cena.)

    K využití této šablony je třeba mít licenci k modulu „Rozšíření o přístup k systému MoniT“ (viz ceník).

7. Nastavení programu

Pro soustavnou práci s programem Delta-NEM doporučujeme projít nastavení programu a zadat údaje, které ovlivňují formu a obsah vytvářených dokumentů. To se učiní pomocí položky nabídky Nastavení|Nastavení programu.

Pro znalce a odhadce je důležité v okně nastavení zadat místo vyhovotvení a text znalecké doložky. Lze určit i další nastavení. Podrobnosti lze nalézt v kapitole Nastavení programu uživatelské příručky.

Dále doporučujeme vytvořit úložiště dokumentů, které automaticky spravuje vytvořené dokumenty, udržuje jejich číslenou řadu a případně vytváří znalecký deník. Úložiště dokumentů lze vytvořit pomocí příslušné položky rozcestníku nebo z nabídky Nastavení|Nastavení programu, položka Úložiště dokumentů