Delta-NEM

Kde v programu najdu MoniT?

(Pro instalaci programu Delta-NEM viz článek Delta-NEM, rychlý úvod.)

Program Delta-NEM je postaven na předpokladu, že výsledkem práce je textový dokument (odhad ceny, analýza trhu apod.). Nejprve je tedy třeba vytvořit nový dokument (např. z nabídky Soubor|Nový dokument nebo klávesami Ctrl+N). I v případě, že chcete pouze informativně zjistit nějaké údaje ze systému MoniT, je rovněž třeba vytvořit dokument (který posléze nemusíte ukládat).

Pro nově vytvořený dokument je třeba zvolit šablonu, která určuje základní strukturu dokumentu. Pro zpřístupnění všech služeb MoniT zvolte šablonu Tržní oceňování / obvyklá cena obsahující všechny funkce tohoto systému provázané s tržním oceňováním. Je rovněž možné zvolit šablonu MoniT, která obsahuje pouze samostatné služby systému MoniT.


Další: MoniT – porovnávací metoda