Delta-NEM

Ocenění pomocí modelu

Pro ocenění jednotlivé nemovitosti je třeba v dokumentu vytvořit kapitolu MoniT – model. Postupujte podle obrázku níže. (1) Nejprve klepněte myší na titulek „Nová kapitola“ v levém panelu. (2) Potom v pravém panelu rozbalte nabídku „Typ kapitoly“ a vyberte položku „MoniT – model“.V okně se zobrazí formulář pro zadání vlastností nemovitosti. Obsah formuláře se mění podle zvoleného typu nemovitosti. Ve formuláři jsou zobrazeny ty vlastnosti nemovitosti, která podle statistických analýz ovlivňují cenu. Na obrázku níže je příklad formuláře pro ocenění bytu:U položek „Odhad ceny k datu“ a „Určení místa“ jsou tlačítka , která označují, že se příslušné údaje přebírají z úvodu dokumentu, kde je datum a umístění nemovitosti zadáno. Pokud zde chcete tyto údaje změnit, zrušte zamáčknutí těchto tlačítek. (Ikona na tlačítku se pak změní na modrý puntík.)

Umístění nemovitosti lze zadat buď jako konkrétní adresu (program obsahuje seznam všech adresních míst v ČR), nebo – pro orientační zjištění cenové úrovně – lze vybrat pouze střed obce či katastru. Je rovněž možné zdata místo ocenění pomocí GPS souřadnic. Pomocí připojených tlačítek lze zvolené umístění zobrazit na mapě.

Důležitý je také přepínač mezi prodejní a nabídkovou cenou na konci formuláře.

Vlastní zjištění ceny se provede tlačítkem „Stanovit odhad ceny“ dole pod formulářem. Za výpočet ceny se odečte několik kreditů, které jsou součástí licence k systému MoniT. Při běžném objemu oceňování by měl stačit roční paušál kreditů. Viz ceník.

Cena je takto vypočtena podle statistického modelu MoniT. Výsledkem výpočtu je jednotková a celková cena dané nemovitosti. Tyto ceny představují statisticky nejpravěpodobnější ceny nemovitosti daného typu na daném místě v daném čase. Pro podrobnosti viz článek Cenový model a porovnávací metoda

Vyhledání srovnatelných nemovitostí

Cenu vypočtenou podle statistického modelu lze doložit výběrem několika konkrétních nemovitostí z databáze MoniT. K tomu slouží tlačítko „Vyhledat srovnatelné nemovitosti“. Jeho stisknutím se v databázi vyhledají nemovitostmi, které se svými vlastnosti a cenou nejvíce blíží nemovitosti oceňované.Uživatel může zvolit, které z nalezených nemovitostí použije k odhadu, a zda se má jako výsledná cena použít cena podle modelu, nebo průměr cen vyhledaných nemovitostí.


Podrobnosti: Uživatelská příručka: MoniT – model