Delta-NEM

Časové řady

Informace o časovém nárůstu či poklesu cen je jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů. Systém MoniT umožňuje vykreslit graf změnu cen nemovitostí určitého typu na určitém místě. Obdobně jako u cenových map, ani časová řada není prostým průměrem cen nemovitostí obchodovaných v daném čase. Pomocí cenového modelu je zde kompenzována proměnlivost skladby trhu, takže vykreslená časová řada zachycuje skutečně změny cenové úrovně právě nemovitostí určeného typu, očištěné od nahodilých výkyvů i zkreslení způsobeného tím, že se mění parametry obchodovaných nemovitostí.

Pro vykreslování časových řad je třeba vybrat kapitolu MoniT – analýza:Dále ze zobrazené nabídky „Druh analýzy“ vyberte možnost „časová řada“. V zobrazeném formuláři je třeba zadat typ a parametry nemovitosti, jejíž časové řady se má vypočíst, první a poslední datum časového rozsahu řad a seznam míst, pro které se mají časové řady vypočíst.

Ceny nemovitostí se nevyvíjejí rovnoměrně na všech místech republiky. Cenový model MoniT je schopen tyto lokální rozdíly správně zachytit. Pro srovnání cenového vývoje v různých lokalitách lze nechat do jednoho grafu vykreslit několik časových řad. Pro každou časovou řadu je třeba vybrat umístění a to buď jako obec nebo katastr. Pokud je vybraná pouze obec, ceny se průměrují přes všechny katastry dané obce.Výsledný graf časových řad potom vypadá takto:

Kladno
Pardubice
Karlovy vary


Podrobnosti: Uživatelská příručka: MoniT – analýza