MoniT

Ceník a licence

Pro přístup do systému MoniT je třeba zakoupit předplatné zde na webu v sekci MoniT online (viz záhlaví stránky) nebo mít příslušný modul programu Delta-NEM (viz Ceník).

Součástí předplatného je kredit, kterým jsou zpoplatněny jednotlivé přístupy do systému. Kredit lze čerpat během trvání licenčního období. Při vyčerpání kreditu lze dokoupit další. Nevyčerpaný kredit se do dalšího období nepřevádí.

Ceník služeb MoniT

Ocenění porovnávací metodou MoniT
20 kreditů
Vyhledání jednotlivých nemovitostí v databázi MoniT
20 kreditů
Odhad ceny pomocí modelu MoniT
20 kreditů
Vykreslení cenové mapy pomocí modelu MoniT
100 kreditů
Vykreslení časové řady pomocí modelu MoniT
5 kreditů
Sledování ceny nemovitosti po dobu 1 roku
48 kreditů
Statistika dat MoniT (za 1 údaj)
1 kredit

Při vyhledávání srovnatelných nemovitostí lze bez účtování poplatku libovolně nastavovat parametry hledání a prohlížet nalezené nemovitostí, pro které jsou zobrazeny všechny vlastnosti včetně fotografií, kromě ceny. Zpoplatněno je až zobrazení cen nalezených nemovitostí. Z vyhledaných nemovitostí pak lze vybrat libovolný počet ke srovnání.

Odhad ceny pomocí statistického modelu MoniT zahrnuje i vyhledání konkrétních srovnatelných nemovitostí.