MoniT

Databáze MoniT

Velká data, přesné informace

Nejrozsáhlejší dostupná databáze prodejních a nabídkových cen nemovitostí – přes 2 000 000 unikátních záznamů. Slouží jako spolehlivý základ pro cenový model, statistiky i vyhledání jednotlivých případů pro oceňování porovnávací metodou.

Jeden zdroj dat nestačí

 • Nabídkové ceny

  + Obsahují podrobný popis nemovitosti

  - Cena je systematicky nadhodnocena

 • Prodejní ceny z ČÚZK

  + Obsahují reálné ceny

  - Neobsahují téměř žádné údaje o nemovitosti

  - Obsahují značný podíl netržních převodů

 • Synergie

  Propojení informací z různých zdrojů se nedostatky kompenzují a lze tak získat přesný obraz o trhu s nemovitostmi.


Rychle vyhledejte,
co potřebujete

 • Víte, jak poznat „podobnou nemovitost“?

  V místech, kde se ceny nemovitostí rychle mění, to musí být blízká nemovitost. V dobách rychlého růstu cen to nesmí být moc stará informace. Rozlišuje trh mezi byty 2+1 od 2+kk? Lze použít řadový domek k ocenění samostatného?

 • Matematický model MoniT dává odpověď

  Porovnávací metoda MoniT bere úvahu všechny dostupné informace a vyhledá pro Vás skutečně srovnatelné nemovitosti podle místně a časově relevantních kritérií.

 • Propojení různých zdrojů dat

  Dokážeme párovat údaje z ČÚZK s realitními nabídkami a získat tak přesné informace o nemovitosti


Příklad záznamu databáze MoniT

Záznam databáze MoniT

Co dál