MoniT

MoniT Navigátor

Úplný přehled o každé lokalitě

S MoniT Navigátorem najdete ve své lokalitě přesně ty srovnatelné nemovitosti, které potřebujete k ocenění. Zjistíte informace o cenové hladině a časovém vývoji cen. Uvidíte, které nemovitosti se prodávají nad cenou a které pod cenou. Všechno je přesné a intuitivní, protože za tím stojí špičková technologie cenového modelu MoniT.


Jak to funguje

V sekci MoniT online (viz záhlaví této stránky) vyberte „Odhad ceny“, vyplňte údaje o oceňované nemovitosti a nechte určit její cenu podle modelu MoniT.

Spolu s nejčastější tržní cenou bude zobrazen MoniT navigátor (viz obrázek níže), který umožňuje inteligentně procházet realitní nabídky nemovitostí v zadané lokalitě k zadanému datu, které se nejvíce podobají oceňované nemovitosti.

MoniT Navigátor

 1. Časová řada
  • Zobrazuje časový vývoj cen zvoleného typu nemovitosti v dané lokalitě.
  • Vyhledané nemovitosti jsou zobrazeny ve srovnání s průměrnou cenou v době prodeje.
 2. Mapa
  • Tytéž nemovitosti zobrazené v prostoru.
  • Tmavší a větší body označují nemovitosti podobnější nemovitosti oceňované.
  • Najetí myší zvýrazní odpovídající nemovitost v časové řadě.
 3. Seznam nabídek
  • Přehled nabídek zobrazených v mapě/časové řadě seřazený podle míry podobnosti s oceňovanou nemovitostí.
  • Klepnutí myší zobrazí detaily.
 4. Distribuce cen
  • Rozptyl cen v dané lokalitě pro daný typ nemovitosti.
 5. Volby vyhledávání
  • Nabídkové ceny/Prodejní ceny – lze zvolit, zda se srovnatelné objekty vyhledávají v realitních nabídkách nebo v prodejních cenách z katastru (ČÚZK). Pokud se vyhledávají prodejní ceny z katastru, systém k nim umí párovat odpovídající realitní nabídky. Párování realitních nabídek je pouze pravděpodobnostní, je třeba jej ručně ověřit.
  • Cena za celý objekt – pokud je označeno, srovnává se primárně cena celého objektu. Jinak cena za m².
  • Zobrazit prodejní ceny – pokud se vyhledávají realitn nabídky a tato volba je označena, zobrazuje se zároveň odhad odpovídající prodejní ceny na základě statistiky srovnání nabídkových a prodejních cen.
  • Cenové pásmo – umožňuje zvolit, zda se mají vyhledávat cenově průměrné, podprůměrné nebo nadprůměrné nemovitosti. Podrobnosti se zobrazí v grafu „Distribuce cen“.
  • Počet objektů – lze vybrat, kolik podobných nemovitostí se má zobrazit. Větší počet dává úplnější pohled na lokalitu, ale může být méně přehledný.
 6. Váhy vyhledávání
  • Lze upravit, jaká váha se má při vyhledávání přisoudit umístění, času, cenovému pásmu a vlastnostem nemovitosti.
  • Výchozí nastavení inteligentně vyvažuje jednotlivé faktory podle aktuálního stavu trhu.
  • Příklad: nastavení váhy ceny na 0 zobrazí celé cenové rozpětí v daném čase a místě

 

Jak se pohybujete myší po časové řadě, mapě nebo seznamu nabídek, MoniT Navigátor zvýrazňuje odpovídající nemovitost ve všech panelech, takže o ní máte úplný přehled:

MoniT Navigátor

 1. Časová řada
  • Časovou řadu lze zvětšit, aby zobrazovala jen vyhledané nemovitosti (jako zde), nebo ji lze přepnout na celkový pohled (jako na prvním obrázku).
 2. Mapa
  • Pokud je na nějakém místě více nemovitostí, nebo jsou blízko sebe, najetím myší se zobrazí informace o všech.
 3. Seznam nabídek
  • Pokud myš ukazuje na nějakou nemovitost v časové řadě nebo na mapě, v seznamu nabídek se zobrazí pouze vybraná nemovitost (nebo více vybraných nemovitostí).
 4. Distribuce cen
  • Pro vybranou nemovitost se zobrazuje informace, jak si stojí vzhledem ke statistické distribuci cen oceňované nemovitosti.
  • Například informace „Cenová úroveň 30 % nejdražších nemovitostí“ znamená, že se v dané lokalitě a čase zhruba 30 % nemovitostí, které mají shodné vlastnosti, jako nemovitost oceňovaná, nabízelo za cenu stejnou nebo vyšší jako nemovitost vybraná.

Použití dat

 • V okně detailů nemovitosti je dole umístěno tlačítko „Kopírovat text“, kterým se celý obsah okna okopíruje do schránky. Ten pak lze vložit do textového editoru běžně klávesami Ctrl+V. Styl okopírovaného textu může být třeba mírně upravit, aby odpovídal formátování cílového dokumentu.
 • V okně detailů i u každé položky seznamu nabídek je tlačítko „Použít“, které vloží nemovitost do seznamu na pod Navigátorem. Na konci stránky ocenění pod seznamem je opět tlačítko „Kopírovat text“, které kopíruje celé ocenění včetně všech vybraných nemovitostí.

Co dál