Delta-NEM

MoniT – porovnávací metoda

Systém MoniT umožňuje rychle a přesně vyhledat reálné prodejní ceny pro ocenění porovnávací metodou.

Výhody porovnávací metody MoniT

  • Vyhledávání v obrovské databázi 2 000 000 objektů – určitě najdete vhodný objekt
  • Vyhledávání realizovaných cen z ČÚZK včetně čísla jednacího – splňuje požadavky na odhad „obvyklé ceny“
  • K prodejní ceně z ČÚZK program umí doplnit podrobné informace z nabídek RK včetně fotografií – můžete tak doložit, že nemovitost je skutečně srovnatelná
  • Pokud ke srovnání použijete nabídkové ceny, program umí přesně stanovit koeficient korekce nabídkové ceny na prodejní.

Jak to funguje?

1. Vytvořte kapitolu dokumentu

Vytvořte dokument podle šablony „Obvyklá cena“ a v něm vytvořte novou kapitolu „MoniT – porovnávací metoda

2. Parametry oceňované nemovitosti

Vyberte typ nemovitosti a její parametry. Parametry byly zvoleny taky, aby se podle nich dala co nejpřesněji určit pravděpodobná cena. Výběr byl proveden na základě rozsáhlé statistické analýzy dat MoniT.

3. Určení statisticky nejčastější ceny

Tlačítkem „Stanovit odhad ceny nemovitosti“ nechte určit nejčastější cenu nemovitosti daných vlastností. Odhad se provede automaticky pomocí cenového modelu MoniT. Znalost předpokládané tržní ceny podstatně usnadní výběr vhodných srovnatelných nemovitostí a dodá znalci jistotu, že odhadnutá cena nebude příliš „mimo“. Kalkulace ceny podle modelu je rozepsaná na základní cenu a úpravu koeficienty.

4. Úprava odhadnuté ceny

Pokud odhadce ví, že oceňovaná nemovitost je vzhledem ke svým parametrům výrazně podstandardní nebo nadstandardní, může cenu odhadnutou podle modelu upravit koeficientem. Program tuto úpravu nadále vezme v úvahu při vyhledávání konkrétních srovnatelných nemovitostí a vyhledává ty, které odpovídají požadované cenové úrovni.

5. Výběr srovnatelných nemovitostí

Zároveň s určením průměrné ceny program vyhledá nejvhodnější srovnatelné nemovitosti. Vyhledávání lze přepnout mezi nabídkami RK a prodejními cenami z ČÚZK. Ve výchozím nastavení se vyhledávají prodejní ceny.

6. Párování s nabídkami RK

Jistou nevýhodou prodejních ceny z ČÚZK je skutečnost, že řízení o převodu nemovitosti neobsahuje kromě ceny žádné další charakteristiky převáděné nemovitosti. Program Delta-NEM umí tento nedostatek úspěšně kompenzovat párování řízení z ČÚZK s příslušnými nabídkami RK, které obsahují podrobný popis nemovitosti včetně fotografií. Pokročilé informační technologie firmy Diotima dokáží nemovitosti spárovat s velkou přesností, párování je však vždy jen pravděpodobné a musí ho odsouhlasit odhadce. V okně detailů nemovitosti z ČÚZK je dole seznam pravděpodobných odpovídajících nabídek RK. Znalec může porovnat polohu nabízené nemovitosti a fotografie s polohou a fotografií nemovitosti z ČÚZK a pokud jsou nemovitosti shodné označit, že se mají spárovat. V posudku je potom uvedena jak prodejní cena a číslo řízení, tak popis a fotografie RK.

7. Použití vyhledaných nemovitostí

Ze seznamu vyhledaných nemovitostí může znalec vybrat vhodné nemovitosti pro srovnání. To se provede tlačítkem „Použít nemovitost pro porovnání“ – nemovitost se tím vloží do tabulky srovnatelných nemovitostí. Výsledná cena se určí jako průměr cen v tabulce srovnatelných nemovitostí. Ceny lze případně upravit koeficientem.

8. Použití koeficientu korekce nabídkové ceny

Pokud se pro srovnání použijí nabídkové ceny, program automaticky stanoví koeficient přepočtu nabídkové ceny na prodejní (označen jako Knab). Výše koeficientu je určena statistickým srovnáním rozsáhlých souborů nabídkových a prodejních cen a je specifická pro každou oceňovanou nemovitost.


Podrobnosti: Uživatelská příručka: MoniT – porovnávací metoda