Delta-NEM

Statistiky realitního trhu

Uživatel má možnost vytvářet nad rozsáhlou databázi cen nemovitostí MoniT statistické souhrny podle svých potřeb. K tomu slouží kapitola MoniT – analýza:Kromě statistických souhrnů umožňuje tato kapitola vytvářet i jiné typy analýz, proto je třeba nejprve přepnout položku „Druh analýzy“ na „statistika“. Zobrazí se toto výchozí nastavení statistiky:Předpokládejme například, že chceme srovnat rozdíly v cenách bytů podle velikostí obcí. Tyto rozdíly chceme porovnat za jednotlivé kraje. Cenové údaje chceme vzít z roku 2019. A chceme porovnat nabídkové i realizované ceny. Výslekdem této statistické analýzy by měla být následující tabulka:Musíme tedy do výše uvedené výchozí definice statistiky provést tyto změny:

  1. Typ nemovitosti omezit na byty zaškrtnutím příslušného políčka.
  2. U položky Datum nastavit první i poslední rok na 2019 (a případně zaškrtnout „Pouze filtrovat určené období“, i když v tomto případě na tom nezáleží, protože je zvolen jen jeden rok.)
  3. U položky Umístění nemovitosti nastavit „Členění“ na „Kraje“ a „Způsob výpisu“ nastavit na „Řádky tabulky“.
  4. Tlačítkem „+ Přidat členění/filtr“ vložit položku „Počet obyvatel obce“. V ní potom tlačítkem „+ Přidat skupinu“ přidáme dva mezilehlé kroky členění a dopníme hodnoty 10 000 a 50 000. První a poslední položku členění necháme prázdnou – počty obyvatel nebudou zdola ani shora omezeny. „Způsob výpisu“ nastavíme na „Sloupce tabulky“.
  5. Tlačítkem „+ Přidat výpis hodnoty“ dole přidáme dvě položky: „Nabídková cena za m²“ a „Prodejní cena za m²“. Pro obě můžeme zvolit medián místo průměru (medián bývá u cen spolehlivější) a pro obě je třeba zadat titulek (dvojku jako horní index lze vložit z nástrojové lišty položkou Symbol). Titulek je vypisován ve výsledné tabulce. Nakonec ještě pro tyto výsledné hodnoty zvolíme „Způsob výpisu“ jako „Sloupce tabulky“.

Výsledná definice statistiky bude pak vypadat takto:Pod definicí statistiky je zobrazen náhled výsledné tabulky. Je přesně taková, jaká bude po provedení statistických výpočtou, pouze hodnoty zatím nejsou známy, takže jsou nahrazeny otazníky.

Vlastní výpočet statistiky se provede tlačítkem „Stanovit odhad ceny“ dole. Za výpočet se odečte několik kreditů v závislosti na počtu hodnot ve výsledné statistice. Kredity se počítají za každých započatých 10 hodnot tabulce. Viz ceník.

Hodnoty jednou vypočtené si program pamatuje, takže když se změní struktura tabulky, hodnoty známé z dřívějška se rovnou zobrazí a nemusejí se znovu počítat.


Podrobnosti: Uživatelská příručka: MoniT – analýza, Statistika